Velkommen til Engelsk Materialer.dk

Materialesamlingen henvender sig til engelsklærere og lærervikarer

Her på siden vil I finde en stor samling af materialer til brug for engelskundervisningen i folkeskolen og den indeholder ligeledes talrige forslag til, hvordan man kan variere undervisningen . Materialerne dækker klassetrinnene 1. - 6. klasse og tager udgangspunkt i Fælles mål. Materialerne er opdelt i 6 niveauer, som kan bruges direkte på et klassetrin, eller de kan mixes efter behov alt efter den enkelte elevs niveau, dermed kan de være en del af elevdifferentieringen. Samlingen har høj brugervenlighed og kan derfor nemt benyttes af en vikar.

 

 

 Classroom Language

Classroom Language lægger vægt på indlæring gennem variation af metode og udførelse, fysisk aktivitet og samtidig indholdsmæssig gentagelse.

Skab et fælles sprog i klassen og byg videre på det gennem hele indskolingen og mellemtrinnet.

Dette kan materialerne under Classroom Language på de enkelte niveauer hjælpe jer med.

Classroom Language består både af ord og vendinger, som I kan hænge op i klassen, udlevere til eleverne og mulige måder at arbejde med ordene på.

Ordene fra Classroom Language er baseret på emnerne i fælles mål og videreudvikles i sværhedsgrad og omfang gennem de 6 niveauer.

Eksempel: CL level 6

Arbejder du med målstyring?

Inden et forløb kan det være en god idé at gøre sig klart, hvilke kompetencer eleverne skal udvikle. Dette kan være et grammatisk emne så som navneord eller det kan være emnet food. Det kan også være en færdighed, som bør udvikles. I materialesamlingen er der tilknyttet målsætningsopgaver til de overordnede emner. De kan anvendes som rettesnor for gennemgangen af emnet eller i forbindelse med afrunding af emnet/ evaluering. Eleverne kommer gennem flere forskellige opgaver lige fra udarbejdelse af memory til skrive en kort historie. Opgaverne sikrer, at eleverne kommer godt igennem emnet og sikrer samtidig både læreren og eleven et overblik over, hvor meget eleven har fået ud af forløbet og hvor der eventuelt skal følges op med yderligere opgaver. 

 

Eksempel: Målsætningsopgave navneord

  

Kulturundervisning

Kulturundervisning er en vigtig og naturlig del af engelskundervisningen. Den giver eleverne et indblik i andre kulturer herunder forskelle og ligheder mellem dansk kultur og udenlandsk kultur. Den gør det sjovt og spændende at være kulturdetektiv, for hvordan er det lige man holder jul i USA? eller hvilke ord har vi tyvstjålet fra engelsk? Alt dette og meget mere handler området omkring kultur om. Opgaverne kan bruges på alle niveauer, hvis man justerer forventningerne til produkterne.

Eksempel: Folder om et land

 

 

Ugeopgaver

Materialesamlingen indeholder mange ugeopgaver på level 2 samt 4-6. De har varieret indhold og sværhedsgrad. De dækker bredt.

Opgaverne kan nemt bruges i timerne, som lektier/opgaver i lektie-cafeeen eller hvis der er brug for vikar. 

 

Eksempel: Ugeopgave 8

 

 

Har du brug for inspiration?

Eller mangler du tid til forberedelsen?

Har du brug for færdige materialer til dig selv eller en vikar?

Så er www.engelskmaterialer.dk måske noget for dig.

 

 

Det er muligt at benytte materialesamlingen gratis. Det eneste, du skal gøre, er at oprette dig som bruger.


opret-bruger-big-btn.png

 

 

Undervis med billeder

Der er så mange muligheder for at arbejde med billeder i undervisningen. Samlingen indeholder billeder, som bruges direkte på smartboard eller printes og lamineres, så de kan stå i klassen.

Arbejdet med billeder kan være en lille hurtig pauseopgave samlet i klassen eller i små grupper. Men det kan også være mere fordybende opgaver, hvor eleverne fx skriver en historie baseret på billedet.

Billedernes titler er forslag til et hurtigt spørgsmål til hvert billede. Fx er der et af billederne, der hedder What did I forget? Dette billede forestiller en abe, som undrende ser ned i sin hånd. Har den glemt at vaske hænder? Har den glemt sin banan? Mulighederne er uendelige og kan give anledning til stor diskussion, overraskelse og mange grin undervejs, når eleverne kommer med deres forslag.